Jelzáloghitel folyósítást követő változás visszahívás kérés

Jelzáloghitel folyósítást követő változás visszahívás kérés

A személyi igazolványban szereplő adatokat kérjük feltüntetni!

Az Ön ügyféladatainak megadása:
Ügyletazonosító1
Családi és utónév
Születési idő (éééé.hh.nn.)
Születési hely
Édesanyja születési neve
Telefonszám amin kereshetjük
Kérjük, válasszon bankfiókot!
Kérésével kapcsolatban az alább megadott email címére küldünk visszaigazolást:
Email cím
Szerződésmódosítással járó változások
Megjegyzés
A „visszahívást kérek” gombra kattintással kifejezett és önkéntes hozzájárulásomat adom, hogy a fennálló jelzáloghitelemmel kapcsolatos kérésem érdekében jelen felületen megadott személyes adataimat az Erste Bank Hungary Zrt. az Adatvédelmi és Személyes Adatkezelési Tájékoztatójában (Tájékoztató) foglaltak szerint kezelje a hozzájárulások kezelésére meghatározott időtartamig, de legkésőbb jelen nyilatkozatom visszavonásáig. Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásomat bármikor korlátozás nélkül visszavonhatom a Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
Köszönjük, hamarosan visszahívjuk Önt!