Hitelmoratórium nyilatkozat

Nyilatkozat a hiteltörlesztések folytatásáról

A Kormány 2020. március 18-án a koronavírus gazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet szerinti intézkedéseket rendelt el, amely alapján a 2020. március 18. 24.00 órakor fennálló szerződések alapján már folyósított lakossági hitel-, kölcsön-, illetve lízingszerződések, illetve munkáltatói kölcsönök esetében automatikusan, a jogszabály erejénél fogva a kölcsön tőke-, kamat- és díj megfizetésére fizetési haladékot (fizetési moratórium) kap 2020.12.31-ig, amely időtartamot a Kormány rendeletével meghosszabbíthat.

A rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy Ön a szerződése szerinti törlesztéseket változatlanul, az eredeti szerződési feltételek és kondíciók alapján teljesítse.

Ha nem kíván élni a törlesztőrészletek felfüggesztésével, erről nyilatkozatot tehet. Ez esetben kérjük, adja meg az alábbi adatokat és tegye meg nyilatkozatát.

Amennyiben a későbbiekben mégis úgy dönt, hogy élni kíván a hiteltörlesztés felfüggesztésével, úgy a megtett nyilatkozatát a fizetési moratórium időtartama alatt módosíthatja.

Nyilatkozat

Kérjük, hogy kiemelten figyeljen a kitöltött adatok / nyilatkozatok pontosságára, mert az a nyilatkozat befogadásának sikerességét befolyásolja.

Ügyfél-azonosításra vonatkozó adatok:
i 1 A Netbankban vagy a számlakivonat fejlécének bal alsó sarkában található (6 karakter).
Ügyfél-azonosító1
Családi és utónév
Születési idő (éééé.hh.nn.)
Születési hely
Édesanyja lánykori neve
Nyilatkozatával kapcsolatban az alább megadott email címére küldünk visszaigazolást:
Email cím

Az Erste Bankkal / Erste Lakástakarékkal 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló, már folyósított lakossági hitel-, kölcsön-, illetve lízingszerződéseim, valamint munkáltatói kölcsöneim vonatkozásában akként nyilatkozom, hogy

További fontos információk

Ha a szerződésben több adós (adóstárs) szerepel, úgy a nyilatkozat minden adósra nézve hatályos.

Felhívjuk figyelmét,
 • ha az Ön szerződése szerint a törlesztőrészleteket átutalással vagy készpénzbefizetéssel fizeti meg, úgy továbbra is eszerint járjon el;
 • ha az Ön szerződése szerinti törlesztőrészletek megfizetése beszedési megbízás útján történik, úgy az Ön imént megtett nyilatkozata a beszedés újraindítására is kiterjed.
Tájékoztatás a fizetési moratóriummal kapcsolatban:
 • Személyi kölcsön, jelzáloghitel, lakástakarék által nyújtott jelzáloghitel, babaváró hitel, munkáltatói kölcsön és lízingszerződés esetén:

  A fizetési moratórium ideje alatt elmaradt törlesztőrészleteket fizetési moratórium lejártát követően egyenlő részletekben kell megfizetni, úgy, hogy a törlesztő-részletek összege nem növekszik a moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, ami a futamidő moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló meghosszabbításával kerülhet biztosításra, annak érdekében, hogy a törlesztőrészlet emelkedése nélkül tudja folytatni a kölcsön visszafizetését. A tartozás pontos összegéről és a megfizetéssel kapcsolatos részletekről a későbbiekben értesítjük. Ezen fizetési kötelezettségei nem kerülnek elengedésre, a fizetési haladék lejárta után teljesítenie szükséges az elmaradt törlesztőrészleteket.

  A szerződéses feltételek szerinti átutalás és befizetés a fogyasztóra nézve – bármiféle egyéb, aktív ügyfél-közreműködés nélkül – azt jelenti, hogy adott törlesztőrészlet esetében a fizetési moratórium lehetőségét nem kívánta igénybe venni az átutalt vagy befizetett törlesztőrészlet tekintetében.

 • Hitelkártya és folyószámla-hitelkeret esetén:

  A moratórium az adott elszámolási időszakban, 2020.03.18 24 óráig felhasznált hitelkeret összegre vonatkozik. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben nem nyilatkozik, úgy az Ön Erste Banknál meglévő minden hitelkártya és folyószámla-hitelkeret törlesztését felfüggesztjük. A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a fizetési moratórium lejártát követően egyenlő részletekben kell megfizetni, a tőkét pedig a hitelező 2020. december 31-ét követően teszi esedékessé, amennyiben a fizetési moratórium jogszabállyal történő meghosszabbítása nem történik meg.

 • Amennyiben Ön az eredeti szerződéses feltételek szerint kíván teljesíteni, azonban a moratórium időtartama alatt mégis élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, úgy ahhoz a fizetési moratórium időtartama alatt bármikor joga van, e joga pedig nem kötött semmilyen további cselekményhez (pl. nyilatkozat megtételéhez), illetve e jogának gyakorlásával a fizetési késedelem következményei sem kerülhetnek alkalmazásra (átutalások, befizetések teljesítésének beszüntetése esetén, valamint csoportos beszedési megbízások esetében, amennyiben nem áll rendelkezésre a törlesztőrészlet fedezete, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be, hanem automatikusan a fizetési moratórium szabályai lépnek hatályba az ügylet tekintetében).
A fizetési moratóriummal kapcsolatban az alábbi linken találhat további információkat: www.erstebank.hu/hu/ebh-nyito/hiteltorlesztest-konnyito-intezkedesek

A fizetési szándékát a fizetési moratórium időtartama alatt módosíthatja az Erste NetBankban írt üzenettel, a TeleBankon keresztül vagy az Erste Bank bankfiókjaiban.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a fentiekben megadott e-mail cím a jelen nyilatkozat tekintetében, kapcsolattartási célból kerül megadásra, az nem módosítja a szerződései keretében korábban megadott és kapcsolattartási célból kezelt e-mail címet.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos részletekről az Erste Bank/Erste Lakástakarék honlapján lévő Adatkezelési Tájékoztatóban olvashat további információt, mely az alábbi linken található: www.erstebank.hu/hu/adatkezelesi

Kijelentem, hogy a fenti tájékoztatásokat elolvastam, megértettem és azok elfogadásával nyilatkozom, hogy a fizetési szándékom a fizetési moratórium teljes időszakára vonatkozik és az Erste Bank/Erste Lakástakarék az eredeti szerződés szerint a törlesztőrészlet összegével esedékességkor a törlesztési számlát megterhelheti, illetve a számlára befizetett összeget törlesztésre fordíthatja.
Hozzájárulok, hogy a fent megjelölt e-mail címet a jelen nyilatkozatra vonatkozóan kapcsolattartási célból használja az Erste Bank/ Erste Lakástakarék.
Köszönjük nyilatkozatát!

Hamarosan a megadott email címére küldünk visszaigazolást nyilatkozatának befogadásával kapcsolatban.