Elszámolási és forintosítási
információk

Az alábbiakban folyamatosan frissülő információ található a devizahitel-elszámolással kapcsolatban.
»

Közzététel az elszámolási kötelezettség teljesítéséről

Erste Bank Hungary Zrt.

Erste Lakáslízing Zrt.

Tájékoztatás az elszámolási kötelezettség teljesítéséről megszűnt és egyoldalú emeléssel nem érintett fogyasztói kölcsönszerződések esetében

Közzététel az egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra váltására vonatkozó tájékoztató levelek kiküldési kötelezettségének teljesítéséről - élő ügyfélszerződések.

Közzététel az egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra váltására vonatkozó tájékoztató levelek kiküldési kötelezettségének teljesítéséről - felmondott ügyfélszerződések

»

Tájékoztató

A fennálló lakossági jelzáloghitel szerződésekhez kapcsolódó árfolyamrés és egyoldalú szerződésmódosítás elszámolásának értelmezéséhez

»

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás határidejéről

Erste Bank Hungary Zrt.
 1. TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL forint alapú és deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában
 2. TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában
Erste Lakáslízing Zrt.
 1. TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL forint alapú és deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában
 2. TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában
»

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XL. TÖRVÉNY 32/B. §-A SZERINTI NYILATKOZATRÓL.

»

Az MNB által ajánlott nyilatkozat-, kérelem-, igazolás minták

 1. Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről
 2. Elszámolási Igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor
 3. Elszámolási Igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor
 4. Igénybejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz
 5. Igénybejelentő a kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez
 6. Elszámolási igény bejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez
 7. Kérelem helyes elszámolás megállapítása tárgyában - MNB internetes oldala
 8. Kérelem panaszeljárás lefolytatása tárgyában - MNB internetes oldala
 9. Kérelem elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában - MNB internetes oldala
 10. Panasz bejelentő fogyasztói kölcsönszerződes elszámolás és módosulás
 11. Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez (MNB nyomtatványsablon)
 12. Igénybejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez – MNB internetes oldala
 13. Bírósági, polgári nem peres eljáráshoz szükséges nyomtatványok – MNB internetes oldala
»

Tájékoztatók és segédanyagok az Erste Bank ügyfelei részére

 1. Tájékoztató az elszámolás menetéről – deviza alapú jelzáloghitel, személyi kölcsön és Lombard hitel termékekkel rendelkező ügyfelek részére
 2. Tájékoztató az elszámolás menetéről – deviza alapú gépjárműhitel és –lízing vagy ingatlanlízing termékekkel rendelkező ügyfelek részére
 3. Tájékoztatás az elszámolás és forintosítás folyamatáról
 4. Tájékoztató az árfolyamgátról
 5. Tájékoztató az Erste Bank Hungary Zrt. „Havi Fix” gépjárműfinanszírozási (hitel/lízing) konstrukciójáról