Számlakedvezmények

Ha azt érezzük, hogy könnyebben mennek a dolgok, sokkal több időnk marad arra, ami tényleg fontos nekünk. Közelebb kerülhetünk a közös célok megvalósításához is.

Akár 6 hónapig ingyenes számlavezetés új számlanyitás esetén1

Erste EgySzámla díjcsomag: egyszerűsítse pénzügyeit igényei szerint!

 • Bankolási szokások alapján választható kedvezmények
 • Egy havi díj ellenében korlátlan számla nyitható díjcsomagon belül
 • Betétikártya-szolgáltatás részeként igényelt bankkártyáját bármelyik számlájához szabadon kapcsolhatja
 • Jövedelemmel vagy kártya használattal* csökkenthető havi díj
 • *Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás belföldön és külföldön, EgySzámlához kizárólag betéti kártya igényelhető
Betétikártya-szolgáltatás: Kártyakibocsátási díj utólagos jóváírása dombornyomott kártya esetén2

Visa Classic és Mastercard Standard bankkártya, kényelem és biztonság a pénzügyekben

 • Széles körben elfogadott dombornyomott bankkártya
 • Díjmentes, külföldi utazások esetén érvényes baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás
 • Használatuk biztonságos és egyszerű
 • Bankkártyáját bármely Keretszerződéses („A” kategóriás) számlájához díjmentesen hozzá kapcsolhatja
 • Egyérintéses fizetési móddal is használható
 • SMS-szolgáltatás: Díjmentes Internetes Vásárlás Ellenőrző SMS szolgáltatás vehető igénybe hozzá
Ingyenes átutalás belföldön forintban [átutalás] egymás között3

Erste Family alapítása lépésről lépésre

1
Regisztráció
A közösség alapítójának kell elsőként regisztrálnia kell a www.erstefamily.hu oldalon.
2
Személyes kód
A sikeres regisztrációról az alapító e-mailben kap értesítést, benne a személyes kódjával (Például: XXXXXX)
3
Tag regisztráció
A tagok meghívását az alapító a személyes kódját tartalmazó link (például: www.erstefamily.hu /regisztracio/XXXXXX) megosztásával kezdeményezheti. A tagoknak 2020. június 30-ig kell regisztrálniuk és a sikeres jelentkezésről szintén e-mailben lesznek értesítve.
4
Új ügyfél
A sikeres alapítás feltétele, hogy a minimum 2 fős Erste Family közösségekből legalább egy résztvevő új Erste ügyfél legyen újonnan nyitott bankszámlával és a közösség összes tagja (beleértve az alapítót is) rendelkezzen 2020. június 30-án élő bankszámlával. A sikeres alapításról az alapítók e-mailben kapnak tájékoztatást.
Erste Family akarok lenni!Regisztrálok

¹Erste EgySzámla havi díjkedvezmény új ügyfél új számlanyitása esetén
Az akció azokra az ügyfelekre vonatkozik, akik nem rendelkeznek az Erste Banknál élő lakossági pénzforgalmi bankszámlával (sem fő- sem társtulajdonosként) a Program Szabályzat 1.1 pontja szerint, de 2019. február 25. és 2020. június 30. között új lakossági Erste EgySzámla bankszámlát nyitnak.
Kedvezményhez jutás feltétele 2020. április 30-ig megnyitott számlák esetén:
(1) Az újonnan nyitott EgySzámla Díjcsomag (Felnőtt vagy Nyugdíjas) esetén az Ügyfél az adott tárgyhónapban teljesíti az Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai Hirdetmény szerinti havi ügyfélkapcsolati díjkedvezmény elektronikus számlakivonat igénylésére és a havi jövedelem/nyugdíj átutalás jóváírására vonatkozó feltételeket; vagy
(2) Az újonnan nyitott EgySzámla Díjcsomag esetén az Ügyfélnek - mint számlatulajdonosnak - a Banknál vezetett, a díjcsomagba tartozó folyószámláinak és azokhoz kapcsolódó megtakarítási számláinak, lekötött betéteinek átlagegyenlege eléri vagy meghaladja az 1 millió forint, ÉS a Banknál és/vagy befektetésben az Erste Befektetési Zrt. kezelésében és/vagy az Erste Bank közvetítésével létrejött, az UNION Vienna Insurance Group Zrt. által kezelt egyszeri díjas biztosításban elhelyezett megtakarításai (értékpapír, egyszeri díjas biztosítás) elérik vagy meghaladják az 1 millió forint átlagegyenleget.
Az átlagegyenleg meghatározás során az egyenleget a Bank havonta magyar forintban számítja ki, minden hónap 15-től a következő hónap 14-ig (tárgyhónap). Amennyiben a tárgyhó 14-e nem banki munkanapra esik, akkor az azt megelőző banki munkanapig teljesült jóváírások és/vagy napi záróegyenlegek figyelembevételével végzi a Bank a feltételek teljesítésének vizsgálatát, a megfigyelési időszak napi záróegyenlegeinek számtani átlaga alapján. Ha az adott számlát a Bank devizában vezeti, akkor annak napi záróegyenlege szempontjából a Bank a megelőző munkanapon érvényes mindenkori MNB deviza-középárfolyamot veszi figyelembe. Valamint az Erste Befektetési Zrt. által az Ügyfél számára nyilvántartott értékpapírok esetében pedig a nap végi értékpapír darabszáma és annak az azonos napra vonatkozó, egy értékpapírra jutó nettó eszközértékének szorzata képezi a napi záróegyenleg részét. Az UNION Vienna Insurance Group Zrt-nél az Ügyfél nevére szóló egyszeri díjas életbiztosítás esetében a tárgy hónapra szóló egyenleg kerül figyelembe vételre. Az átlagegyenleg számításba nem számítanak bele a technikai számlákon, óvadéki számlákon, letéti számlákon lévő egyenlegek.
Kedvezményhez jutás feltétele 2020. május 01 után nyitott számlák esetén:
A jogosultság vizsgálatának időpontjában az ügyfél érvényes Erste Family közösség résztvevője.
A kedvezményre való jogosultság a tárgyhó utolsó munkanapját megelőző munkanapon kerül vizsgálatra.
Kedvezmény 2020. április 30-ig megnyitott számlák esetén:
Az ügyfél havi ügyfélkapcsolati díjelengedésben részesül a lakossági folyószámláján (a költségviselő számlán) a számlanyitást követő 6 hónapon keresztül, azokban a hónapokban, melyekben a fenti feltételek valamelyikét teljesítette, ha az adott havi jóváírás időpontjában a pénzforgalmi számla még élő, aktív számla, valamint a jogosultság vizsgálatának időpontjában az ügyfél érvényes Erste Family közösség résztvevője.
Kedvezmény 2020. május 01-től megnyitott számlák esetén:
Az ügyfél havi ügyfélkapcsolati díjelengedésben részesül a lakossági bankszámláján (a költségviselő számlán) a számlanyitást követő 6 hónapon keresztül, de maximum 2020. szeptember 30-ig azokban a hónapokban, melyekben a lakossági bankszámla még élő, aktív számla, valamint az adott havi jóváírás jogosultság vizsgálatának időpontjában az ügyfél érvényes Erste Family közösség résztvevője.
Amennyiben az ügyfél a bankszámlát 6 hónapon belül lezárja, úgy a Bank jogosult a jóváírt kedvezmény visszaírására, azaz a bankszámla egyenlegének a kedvezmény mértékével való megterhelésére.
Az Erste EgySzámla Díjcsomag kondícióit a Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény 2. 1. sz. melléklete tartalmazza.

²Egyösszegű jóváírás lakossági dombornyomott betéti bankkártyák esetén:
Az akció azokra az ügyfelekre vonatkozik, akik nem rendelkeznek az Erste Banknál élő lakossági bankszámlával (sem fő- sem társtulajdonosként) a Program Szabályzat 1.1. pontban leírt feltételek alapján, de 2020. január 06. és 2020. június 30. között új lakossági bankszámlát nyitnak, valamint a számlatulajdonos a bankszámlájához kapcsolódó dombornyomott betéti bankkártyát igényel és a bankkártya kibocsátását követő 2. teljes naptári hónap végéig azzal legalább 15 darab vásárlási tranzakciót végez. A 2020.05.01-2020.06.30 között kibocsátott kártyák esetén további feltétel, hogy regisztrálni kell a bankkártyát a MobilBankba.
Az akcióban az alábbi termékek vesznek részt: Mastercard Standard Bankkártya és VISA Classic Bankkártya
Az akcióban az alábbi termékek nem vesznek részt:
• VISA Virtuális kártya
• VISA Electron, Maestro és Maestro Diák
• Mastercard Gold és Mastercard Erste World Bankkártya
• Rendelkező által igényelt VISA Classic és Mastercard Standard
A feltételek teljesülése esetén a számlatulajdonos által a lakossági bankszámlájához igényelt dombornyomott betéti bankkártya kibocsátási díjának 100%-a utólagosan jóváírásra kerül az érintett bankkártyák költségviselő számláján a vásárlási tranzakciókra vonatkozó feltételek teljesülését követő hónap utolsó banki munkanapjáig, ha a jóváírás időpontjában a bankkártya és a bankkártyák költségviselő számlája is élő, aktív számla, valamint a jogosultság vizsgálatának időpontjában az ügyfél érvényes Erste Family közösség résztvevője.
Az egyes bankkártyák kibocsátási díjára vonatkozó kondícióit a Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény valamint annak mellékletei tartalmazzák.

³Ingyenes egymás közötti utalás: A jogosultság vizsgálatának időpontjában az ügyfél érvényes Erste Family közösség résztvevője. 2019. március 1-től az azonos Erste Family közösségbe tartozó ügyfelek egymás forint számlái között netbankon és mobilbankon indított, forint átutalási tranzakcióinak díja jóváírásra kerülnek azokban a hónapokban, melyekben az Erste Family közösség az érvényességi feltételeknek megfelelt. A kedvezményre való jogosultság a tárgyhó utolsó munkanapján kerül vizsgálatra. A jóváírás utólag, a tárgyhót követő hónapban legkésőbb az 5. banki munkanapon történik, ha az adott havi jóváírás időpontjában a pénzforgalmi számla még élő, aktív számla. Az akció visszavonásig él, de legalább 2020. június 30-ig. Az akció a 2019. március 1-től indított utalási tranzakciókra érvényes.
Az egyes bankszámlák utalási tranzakciókra vonatkozó kondícióit a Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény valamint annak mellékletei tartalmazzák.

Erste Family akarok lenni!Regisztrálok