Babaváró Hitel Jogosultság Ellenőrző

i

A kölcsön 2019. július 1.- 2022. december 31. között igényelhető.

Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít, valamint akik megfelelnek a jogosultsági feltételeknek.

Ugyanazon igénylő a kölcsönt egy alkalommal igényelheti.

A kölcsönhöz állami támogatás kapcsolódik:

 • kamattámogatás és
 • gyermekvállalási támogatás

A kölcsön

 • célja: szabad felhasználás
 • összege: max. 10 millió Ft
 • futamideje: 20 év
 • kamatperiódusa: 5 év
 • kamata:
  kamattámogatás időszaka alatt: ÁKK 130 % + 2 %,
  kamattámogatás megszűnése esetén, a kamattámogatás megszűnését követően: ÁKK 130 % + 5 %.

THM 0,48%-5,80%*

Az adós a futamidő alatt kamatot nem fizet (kamattámogatás fennállása esetén). Jogosulatlan igénybevétel esetén amennyiben a kamattámogatás megszűnik, a megszűnés időpontjától kezdődően az adós köteles a kamatot fizetni.

 • folyósítása: a kölcsönszerződés megkötését követően, egy összegben.
 • havi törlesztő részlet: az adós által fizetendő havi törlesztő részlet maximum 50.000,-Ft lehet, beleértve a kezességvállalási díjat is.
 • a kölcsön biztosítéka: állami kezességvállalás
 • kezességvállalási díj: a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a, amelyet az adós a havi törlesztő részletben fizet meg és a Bank utalja tovább az Államkincstárnak.
 • elő-, végtörlesztési díj: A Bank ezeket a díjakat, illetve egyéb költséget nem számíthat fel az adósnak (támogatott személynek).

Támogatott személyek: azok az igénylők, akik a jogosultsági feltételeknek megfelelnek és akikkel a hitelintézet kölcsönszerződést köt.

*A feltüntetett THM a 10 millió Ft hitelösszegű és 20 éves futamidejű babaváró hitelre vonatkozik. A minimum THM a gyermek határidőben történő megszületését, a maximum THM a gyermek nem teljesítését feltételezi, az azokhoz kapcsolódó kondícionális feltételek figyelembe vételével. A THM meghatározása az aktuális és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A támogatott személyek a kölcsön fennálló összege után a központi költségvetés javára - a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg - kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díjat a THM magába foglalja.

További részletek illetve feltételek a mindenkori hatályos Lakossági Hitel Hirdetményben szerepelnek. Jelen kommunikáció a 2019. július 1-jén ismert Babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény aktuálisan ismert és 2019. július 1-től hatályos szabályai figyelembevételével történt, esetleges változásuk esetén a feltételek módosulhatnak.

Reprezentatív példa1 - gyermek megszületik:Hitel teljes összege: 10 000 000 Ft, hitel futamideje: 240 hónap + 3 év, hitelkamat 0 %, hitelkamat típusa: 5 éves kamatperiódusokban rögzített, kezességvállalási díj: 0,5 % / év, hitel teljes díja, ideértve annak részét képező díjat, jutalékot, költséget és adót: 588 058 Ft, teljes hiteldíj mutató (THMmin): 0,48 %, fizetendő teljes összeg: 10 588 058 Ft, törlesztőrészlet havi összege az első kamatperiódusban: 45 833 Ft, törlesztőrészletek száma: 276

Reprezentatív példa2 – gyermek nem születik: Hitel teljes összege: 10 000 000 Ft, hitel futamideje: 240 hónap, hitelkamat ÁKK 130 % + 5 %; hitelkamat típusa: 5 éves kamatperiódusokban rögzített, kezességvállalási díj: 0,5 % / év, a kamattámogatást vissza kell fizetni az első 5 évre,hitel teljes díja, ideértve annak részét képező díjat, jutalékot, költséget és adót: 6 883 775 Ft, teljes hiteldíj mutató (THMmax): 5,80 %, fizetendő teljes összeg: 16 883 775 Ft, törlesztőrészlet havi összege az első kamatperiódusban: 66 877 Ft, törlesztőrészletek száma: 240

Igényeljen babaváró hitelt! Csak 5 perc kitölteni az igénylést és elküldeni a regisztrációt!

- maximum 10 millió forint hitelösszegig
- szabad felhasználással
- kamatmentesen*
*ha az igényléstől számított 5 éven belül gyermek születik,

Az adatok megadását a felül elhelyezkedő folyamatábra ikonjaival is elkezdheti, valamint ezeket bármikor módosíthatja.

THM: 0,48%-5,80%

A feltüntetett THM a 10 millió Ft hitelösszegű és 20 éves futamidejű babaváró hitelre vonatkozik. A minimum THM a gyermek határidőben történő megszületését, a maximum THM a gyermek nem teljesítését feltételezi, az azokhoz kapcsolódó kondícionális feltételek figyelembe vételével. A THM meghatározása az aktuális és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A támogatott személyek a kölcsön fennálló összege után a központi költségvetés javára - a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg - kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díjat a THM magába foglalja.

További részletek illetve feltételek a mindenkori hatályos Lakossági Hitel Hirdetményben szerepelnek. Jelen kommunikáció a 2019. július 1-jén ismert Babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény aktuálisan ismert és 2019. július 1-től hatályos szabályai figyelembevételével történt, esetleges változásuk esetén a feltételek módosulhatnak.

Reprezentatív példa1 - gyermek megszületik: Hitel teljes összege: 10 000 000 Ft, hitel futamideje: 240 hónap + 3 év, hitelkamat 0 %, hitelkamat típusa: 5 éves kamatperiódusokban rögzített, kezességvállalási díj: 0,5 % / év, hitel teljes díja, ideértve annak részét képező díjat, jutalékot, költséget és adót: 588 058 Ft, teljes hiteldíj mutató (THMmin): 0,48 %, fizetendő teljes összeg: 10 588 058 Ft, törlesztőrészlet havi összege az első kamatperiódusban: 45 833 Ft, törlesztőrészletek száma: 276

Reprezentatív példa2 – gyermek nem születik: Hitel teljes összege: 10 000 000 Ft, hitel futamideje: 240 hónap, hitelkamat ÁKK 130 % + 5 %; hitelkamat típusa: 5 éves kamatperiódusokban rögzített, kezességvállalási díj: 0,5 % / év, a kamattámogatást vissza kell fizetni az első 5 évre,hitel teljes díja, ideértve annak részét képező díjat, jutalékot, költséget és adót: 6 883 775 Ft, teljes hiteldíj mutató (THMmax): 5,80 %, fizetendő teljes összeg: 16 883 775 Ft, törlesztőrészlet havi összege az első kamatperiódusban: 66 877 Ft, törlesztőrészletek száma: 240

A Feleség betöltötte a 23. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét?
A hitel jogosultság feltétele 23-41 közötti életév.
A házaspár mindkét tagja rendelkezik magyarországi lakcímmel?
A hitel jogosultság feltétele, hogy a házaspár mindkét tagja rendelkezzen magyarországi lakcímmel.
A házaspár egyik tagja legalább 3 éve folyamatosan biztosítási jogviszonnyal rendelkezik?
i

a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a alapján biztosított,

b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanulmányokat folytat, vagy

c) a magyar állampolgár vagy olyan személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni házasfél kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik.

A 3 éves időszak számítása során az a)-c) pontok szerinti egymást követő időszakok összeadhatóak.
Folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok befejezését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs.
A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) vagy e)–j) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, és a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő egy évet meghaladó része nem számítható be.

A hitel jogosultság feltétele a 3 éve folyamatos biztosítási jogviszony
Az információ ikonra nyomva bővebb tájékoztatást talál.
Köztartozásmentes a házaspár mindkét tagja?
i

Egyik házasfélnek sincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása.

A hitel jogosultság feltétele, hogy a házaspár mindkét tagja köztartozásmentes legyen.
Az információ ikonra nyomva bővebb tájékoztatást talál.
Kijelenti, hogy a házaspár egyik tagja sem szerepel negatív adóslistán (KHR)?
i

Egyik házasfél sem szerepelhet a KHR negatív adóslistájában, az az egyiküknek sincs a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti, a Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott tartozása.

A hitel jogosultság feltétele, hogy a házaspár egyik tagja se legyen negatív adóslistán.
Az információ ikonra nyomva bővebb tájékoztatást talál.
Az előző házassága azért ért véget, mert megözvegyült?
Az információ ikonra nyomva bővebb tájékoztatást talál.
Az előző házasságból született gyermeke, aki Önökkel él egy háztartásban?
Az információ ikonra nyomva bővebb tájékoztatást talál.
Az előző házassága azért ért véget mert megözvegyült?
Az információ ikonra nyomva bővebb tájékoztatást talál.
Az előző házasságból született gyermeke, aki Önökkel él egy háztartásban?
Az információ ikonra nyomva bővebb tájékoztatást talál.
Gratulálunk, a megadott adatok alapján Önök várhatóan jogosultak a Babaváró hitelre!
THM: 0,48%-5,80 %*
Regisztrációhoz, kérjük adja meg az alábbi adatokat.
Nevem
Telefonszámom
E-mail címem
Születési helyem
Születési dátumom
Kérjük válasszon bankfiókjaink közül
Tervezett babaváró hitel összege (max. 10.000.000 Ft)
Tervez-e egyidejűleg jelzáloghitelt is igénybe venni ?
Köszönjük érdeklődését! Munkatársunk 2 munkanapon belül visszahívja Önt!


Bezár